Χάρη στην αλληλεγγύη των Σερραίων ο στόχος επετεύχθη…