Αγρόκηπος - Αν. Θράκης 3

Αγρός Μάρκετ - Αγροτικά Είδη-Εφόδια - 3οχλμ Σερρών-Δράμας Τηλ: 23210 32500 www.gener.gr

Αφοί Τσομλεκτσή - 3ο χλμ Σερρών-Δράμας Τηλ: 23210 55883 http://www.fotistikatsomlektsi.gr/ Ηλεκτρολογικό Υλικό

Μάκης - Υδραυλικά - 40 Εκκλησιών 31 Τηλ: 6932 651 211

Παν Μαρκετ - Τεχνικό Πολυκατάστημα - 1οχλμ Σερρών-Δράμας Τηλ: 23210 51068

Πεταλωτής - Χρώματα - Μακεδονομάχων 8 Τηλ: 23210 37291

Ράντος Α.Ε - Porcelana

Τεχνήμων - Φωτοβολταϊκά-Οικοδομικά Έργα - Μακεδονομάχων 15 Τηλ: 23210 39191 http://www.texnimon.gr/home.php

Τσιακμάκης Α. - Γεωργικά Είδη Είδη Κήπου - Κομνηνών 65 Τηλ: 23210 85888

Χατζηνικολάου - Ψύξη-Θέρμανη - Eπαρχ. οδός - Βαλτερού-Ηράκλειας

Lignea Bagno

Metal Plus - Μεταλλικές Κατασκευές http://www.metalplus.gr/

 

 

Αρχική